Το Design Lab στο Μπάγκειον | 11-13 Μαΐου 2019 | Πλατεία Ομονοίας, Αθήνα
DESIGN LAB CONCEPT

DESIGN LAB CONCEPT

Author: Design Lab
Published:

Η ιδέα

Το Design Lab επαναπροσδιορίζει την εταιρική έκθεση εισάγοντας την ιδέα του εργαστηρίου. Με αυτόν τον τρόπο η έκθεση δεν είναι ένα συνονθύλευμα από διαφορετικές εταιρίες που παρουσιάζονται κάτω από μια κοινή στέγη. Η έκθεση λειτουργεί συνολικά σαν μια παρουσίαση καινοτόμων προϊόντων που καλύπτουν τις ανάγκες του σύγχρονου σχεδιασμού.

Ο εκθεσιακός χώρος παύει να αποτελεί πια ένα στατικό μόρφωμα, μια βιτρίνα με πολλές διαστάσεις. Οι εταιρείες δεν παρουσιάζονται εν κενώ, σε παράταξη χωρίς καμία σύνδεση. Το εργαστήριο προσφέρει μια νέα πιο πυκνή νοηματικά εμπειρία στον επισκέπτη, αφού ο χώρος και τα προϊόντα που παρουσιάζονται συμβαδίζουν με την αισθητική του και τις ανάγκες του.

Η κεντρική ιδέα του σχεδιασμού βασίζεται σε μία modular λογική σύνθεσης και κατασκευής.

Design Lab Athens, 2014

 

Ένα ενιαίο συνεκτικό και ανεκτικό σύνολο

Βασικός σκοπός του σχεδιασμού και συνάμα κύρια σχεδιαστική αρχή είναι η δημιουργία ενός κανόνα που θα διατρέχει ολόκληρη την έκθεση. Ένα κανονιστικό πλαίσιο που αντίθετα με την γενική αντίληψη δεν θα περιορίζει αλλά θα πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες παρουσίασης των εταιρειών, ενώ τα προϊόντα θα μπορούν να τοποθετούνται αυτόνομα σε αυτό το χωρικό και νοηματικό δίκτυο χωρίς να διαταράσσεται η συνολική εικόνα της έκθεσης.

Ο βασικός αυτός κανόνας μας δίνει την δυνατότητα να ξεπεράσουμε ένα βασικό μειονέκτημα των εταιρικών εκθέσεων. Μέχρι σήμερα η συνύπαρξη εταιρειών διαφορετικής δυναμικής αλλά και εκθεμάτων διαφορετικής λογικής ήταν προβληματική. Ο συνδυασμός διαφορετικών συστημάτων και σχεδιαστικών προσεγγίσεων από τα μεγάλα περίπτερα των ισχυρών εταιρειών μέχρι την απλή δομή και παρουσίαση των μικρών περιπτέρων διαχωρίζει τις εταιρείες ανάλογα με την δυναμική τους με τρόπο που δεν ευνοεί κανέναν. Οι αξιόλογες σχεδιαστικές προσπάθειες χάνονται ανάμεσα στις υπόλοιπες ενώ συνολικά η έκθεση υποβαθμίζεται αισθητικά.

Το modular σύστημα κινείται ανάμεσα στις δυο αυτές αντιθετικές διαθέσεις, δίνοντας την δυνατότητα σε όλα τα προϊόντα και τις εταιρείες να συνυπάρχουν σε ένα δίκτυο, ένα αδιαίρετο σύνολο με υψηλή αισθητικά και εμπορική αξία. Μία έκθεση όπου το αισθητικό επίπεδο είναι αναβαθμισμένο και ο τρόπος προβολής συμβατός με τα προϊόντα και μακριά από μια καθαρά διαφημιστική προώθηση, αποκτά μεγαλύτερη αξιοπιστία. Η ομοιότροπη αυτή προσέγγιση δεν συνεπάγεται και εξίσωση της διαφορετικότητας κάθε εταιρείας αλλά το αντίθετο, κάθε παρουσίαση μπορεί να διαφοροποιείται σημαντικά ενταγμένη στο κοινό πλαίσιο αναφοράς, δανειζόμενη τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από την χρήση του συστήματος χωρίς να επηρεάζει τη συνολική εικόνα της έκθεσης.

   

Τα βασικά στοιχεια του καινοτόμου Modular συστήματος του Design Lab

 

Οι σταθερές εκθεσιακές δομές σε σύγκριση με το modular σύστημα

Οι έκθεση δομείται αποκλειστικά από προκατασκευασμένα στοιχεία σε μια λογική που όμως διαφοροποιείται σημαντικά από τις δομές που είναι διαθέσιμες σήμερα στις εκθέσεις. Πέρα από την αισθητική αναβάθμιση σε επίπεδο κατασκευής, η νέα δομή επιχειρεί να καθιερώσει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα για την συγκεκριμένη έκθεση σε στενή σχέση με το περιεχόμενό της: το σχεδιασμό (design). Έχει δυναμικό χαρακτήρα και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε εταιρικού προφίλ, ενώ λειτουργεί συνθετικά και όχι διασπαστικά στο σύνολο της έκθεσης. Δανείζεται όμως στοιχεία από τις παραδοσιακές εκθεσιακές δομές, όπως η αρθρωτή κατασκευή, ο μικρός όγκος φύλαξης και το χαμηλό κόστος συναρμολόγησης και αγοράς.

 

Αμεσότητα σχεδιασμού και κατασκευής

Ο σχεδιασμός ακολουθεί την λειτουργία. Οι κατασκευές είναι ιδιαίτερα απλές, ώστε να μην υπερισχύουν της εκάστοτε εταιρικής παρουσίας. Το σύστημα απαντά σε όλες τις ανάγκες προβολής των προϊόντων χωρίς να περιορίζεται σε ένα και μόνο μοτίβο που σκοπό έχει μόνο να διαχωρίσει ιδιοκτησίες. Η δημιουργία αυτού του μοτίβου έχει σκοπό να δώσει τη δυνατότητα σε κάθε εταιρεία και κάθε προϊόν να παρουσιαστεί διαφορετικά και σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, χωρίς να διαταραχθεί το ενιαίο του χώρου- σε έναν σαφή νοητό κάνναβο που υπαγορεύεται από τον χώρο της έκθεσης και από τις βασικές διαστάσεις για την κίνηση και τη στάση.

Αυτός ο κανόνας υλοποιείται από μια σειρά διαχωριστικών που αποτελούν και το βασικό δομικό σύστημα. Στοιχεία κυρίως χαμηλά, για να ενισχυθεί η συνέχεια, οργανώνουν τον χώρο και θέτουν το βασικό πλαίσιο στο οποίο θα τοποθετηθούν τα δευτερεύοντα δομικά στοιχεία αλλά και τα προϊόντα.

Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ανάγκες το νέο σύστημα ενσωματώνει μονάδες που καλύπτουν εκτός των άλλων την τοποθέτηση, την προβολή και τον φωτισμό των προϊόντων. Αυτά τα στοιχεία διαστασιολογημένα ώστε να εφαρμόζουν στον βασικό κάνναβο, προσθέτουν επιπλέον δυνατότητες προβολής Κάθε περίπτερο σχεδιάζεται εκ του μηδενός για κάθε εταιρεία και προσαρμόζεται στις ειδικές απαιτήσεις της.

 

Αειφορία και οικονομία

Η χρήση σταθερών κατασκευών χαμηλούς κόστους από όλους τους εκθέτες πέρα από τα πλεονεκτήματα που παρουσιάστηκαν παραπάνω και αφορούν την παρουσίαση, μειώνουν σημαντικά το κόστος κατασκευής των περιπτέρων. Το κάθε περίπτερο σχεδιάζεται ξεχωριστά με την χρήση των βασικών στοιχείων και με βάση τον γενικό κάνναβο σχεδιασμού, τα μέρη που χρησιμοποιούνται είναι οικονομικά και μπορούν να ενοικιαστούν και όχι να αγοραστούν από τον εκθέτη. Το κόστος συμμετοχής μειώνεται σημαντικά ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται το αισθητικό επίπεδο του περιπτέρου αλλά και της έκθεσης. Όλα τα στοιχεία επαναχρησιμοποιούνται και δεν υπάρχει σπατάλη σε υλικά. Ο χρόνος κατασκευής των περιπτέρων είναι πολύ μικρότερος συγκριτικά με την εκ του μηδενός κατασκευή χώρου. Τα δομικά μέρη στοιβάζονται μετά την αποσυναρμολόγηση τους σε μικρό όγκο, μειώνοντας το κόστος αποθήκευσης και μεταφοράς. Το ενεργειακό αποτύπωμα ολόκληρου του εγχειρήματος είναι αισθητά μειωμένο σε σχέση με τις παραδοσιακές εκθέσεις.

Η ιδέες της modular κατασκευής και της χρησιμοποίησης ενός κοινού αρχιτεκτονικού λεξιλογίου για την εξυπηρέτηση διαφορετικών αναγκών, δεν είναι νέες. Η μοντέρνα αρχιτεκτονική εισήγαγε αυτές τις έννοιες ως απάντηση στα αρχιτεκτονικά προβλήματα της εποχής. Η εφαρμογή τους με διαφορετική ίσως προσέγγιση και ερμηνεία στον χώρο της έκθεσης, απαντά σε ζητήματα που εισάγονται τώρα όπου ο κορεσμός της αγοράς και η ειδική οικονομική κατάσταση επιτάσσουν νέες λύσεις. 

SPONSORS/PARTNERS 2019

Υπό την Αιγίδα

Product Sponsors

Χορηγοί Επικοινωνίας

Supporters

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTERS
×